Προτεινόμενα βήματα για την καταγραφή του εξοπλισμού ΤΠΕ του σχολείου για την διευκόλυνση της καταχώρησης στο σύστημα απογραφής (inventory.sch.gr)

Δείτε εδώ οδηγίες για Ubuntu και Windows.

Αφήστε μια απάντηση