Πρόσκληση για συμμετοχή στο επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο εκπαίδευσης για το GeoGebra σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Π.Ε. Αχαΐας

Seminario_GeoGebra_PatraΚαλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό εξ αποστάσεως σεμινάριο δώδεκα (12) εβδομάδων με θέμα «Αξιοποίηση του Geogebra στην εκπαίδευση» με την χρήση της «μεικτής» μεθόδου διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας Moodle, το οποίο διοργανώνεται από τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ19-Πληροφορικής των Π.Ε. Αχαΐας – Ηλείας κ. Μπίρμπα Θεόδωρο και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ09, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ60, ΠΕ70 της Π.Ε. Αχαΐας.
Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου είναι:
Η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με το λογισμικό GeoGebra.
Η εξοικείωση με τις υπηρεσίες Web 2.0 που συνοδεύουν το λογισμικό (διαμοιρασμός και κοινή χρήση αρχείων, διαδικτυακή έκδοση του λογισμικού, forum και wiki).
Η εκμάθηση απλών τεχνικών για τη δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών με το GeoGebra.
Η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ομάδων εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι από 14/3/2018 έως 17/6/2018. Θα υλοποιηθεί με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας, συνδυάζοντας 3 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις διάρκειας 5 διδακτικών ωρών η κάθε μία και 12 εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή.

Λεπτομέρειες στο συννημένο έγγραφο/

Συνημμένα

Αφήστε μια απάντηση