Σεμινάρια του Κε.Πλη.Νε.Τ.

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας και ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας/Ηλείας Μπίρμπας Θεόδωρος προτίθενται να διοργανώσουν σεμινάριο σε θέματα Πληροφορικής.

Αντικείμενα και στόχοι του σεμιναρίου θα είναι τα κάτωθι:

Α) «Εγκατάσταση Ubuntu LTSP σε σχολικό εργαστήριο». Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

 1. Εγκατάσταση Ubuntu Server
 2. Εγκατάσταση και διαχείριση Ubuntu client
 3. Δημιουργία λογαριασμών μαθητών
 4. Εγκατάσταση εκπαιδευτικού και λοιπού λογισμικού

Β) Εισαγωγή στον Προγραμματισμό για Android. Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

 1. Εισαγωγή στην ανάπτυξη προγραμμάτων Android
 2. Περιβάλλοντα ανάπτυξης – Απαιτήσεις
 3. Εγκατάσταση περιβάλλοντος ανάπτυξης
 4. Βασικές δομές ανάπτυξης
 5. Σενάρια διδασκαλίας

Γ) Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) Wordpress. Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

 1. Εγκατάσταση του WordPress στο ΠΣΔ
 2. Διαχείριση θεμάτων
 3. Κατηγορίες και ετικέτες
 4. Συγγραφή άρθρων
 5. Χρήση πολυμέσων σε άρθρα
 6. Χρήστες
 7. Πρόσθετα
 8. Εισαγωγή/Εξαγωγή από/προς Joomla

Δ) «Αντιμετώπιση Προβλημάτων Δικτύωσης Σχολικού Εργαστηρίου». Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

 1. Πρωτόκολλα Δικτύου
 2. Αρχιτεκτονική Εργαστηρίου ΗΥ
 3. Διαδικτυακή Υποδομή Σχολικού Δικτύου
 4. Προβλήματα Δικτύωσης-Ιντερνέτ και λύσεις

Ε) Διδασκαλία μέσω του SCRATCH. Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

 1. Περιγραφή – Περιβάλλον του SCRATCH – Δημιουργώ μέσα από το SCRATCH
  3)   Κατασκευή παιγνιδιών με SCRATCH
  4)   Σενάρια διδασκαλίας
  5)   Υλοποίηση διδασκαλίας με SCRATCH

Το συνολικό πρόγραμμα των σεμιναρίων είναι το ακόλουθο (σε περίπτωση κωλύματος θα ορίζεται εναλλακτική ημερομηνία):

Αντικείμενο Ημερομηνία Συνάντησης
Έναρξη – ΕΛΛΑΚ – «Εγκατάσταση Ubuntu LTSP σε σχολικό εργαστήριο» 15/2/2016 17:00
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό για Android 22/2/2016 17:00
Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) WordPress 7/3/2016 17:00
Μέθοδοι διδασκαλίας με SCRATCH 21/3/2016 17:00
«Αντιμετώπιση Προβλημάτων Δικτύωσης Σχολικού Εργαστηρίου» 4/4/2016 17:00
Κλείσιμο-Αξιολόγηση-Παρουσίαση 9/5/2016 17:00

Για κάθε μία από τις 12 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Μoodle για την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης. Τις ασκήσεις αυτές θα στέλνουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος που απαιτείται συνολικά για όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι εκτιμάται σε 60 ώρες.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ19/20 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθεί 1 τμήμα με 10-15 εκπαιδευόμενους. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηhttp://seminars.plhnet.gr έως και 5/2/2016. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών που αντιστοιχούν στις 5 ενότητες (5 εργασίες) και συμμετοχή στις 6 δια ζώσης συναντήσεις.

Αφήστε μια απάντηση