Παράταση υποβολής περιλήψεων στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Διδακτικές διαδρομές στο σημερινό σχολείο»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

με θέμα: « ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Πάτρα 5 -7 Οκτωβρίου 2018

(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ)

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ και του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • Πλήρεις εισηγήσεις.

  • Σύντομες εισηγήσεις

  • Αφίσες (Posters)

  • Βιωματικά Εργαστήρια

  • Εισηγήσεις εξ αποστάσεως (πλήρεις, σύντομες, αφίσες)

Η υποβολή των εργασιών γίνεται υπό μορφή περιλήψεων ( 400-500 λέξεις) μέχρι 20 Ιουλίου 2018

Ενημέρωση για το συνέδριο (ανακοινώσεις, επιτροπές, διαδικασία υποβολής εργασιών και εγγραφής των συνέδρων) παρέχεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. http://synedriopplpp.wix.com/plpp

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 2610-431509

Fax: 2610431510

Ηλ. Ταχυδρομείο: mail@lykaeipatras.ach.sch.gr

Η Οργανωτική Επιτροπή