Υλικό προς διάθεση

Τα σχολεία Δ.Ε. του νομού Αχαΐας, κατόπιν συνεννόησης, μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το παρακάτω υλικό.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υλικό προς διάθεση.

Ευχαριστούμε πολύ.