Τεχνική στήριξη

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας προσφέρει υποστήριξη στις σχολικές μονάδες Δ.Ε. της περιοχής του νομού σε θέματα που αφορούν:

  • Διαχείριση Η/Υ
  • Συντήρηση Εργαστηρίων & λοιπού υπολογιστικού εξοπλισμού
  • Αποκατάσταση βλάβης υλικού ΗΥ ή δικτύου
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ΤΠΕ
  • Υποστήριξη Καθηγητών Πληροφορικής σε θέματα εργαστηρίου

 

Με απομακρυσμένη διαχείριση
Μέσω email: plhnet@sch.gr, τηλεφωνικά: 2610465819 (για θέματα άμεσης επίλυσης), και εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης (TeamViewer, TightVNC).

Με επιτόπιες επισκέψεις

Εάν κάποιο πρόβλημα σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής απαιτεί επίσκεψη, θα πρέπει υποχρεωτικά να προγραμματιστεί η επίσκεψη μέσω του συστήματος  http://helpdesk.plhnet.mysch.gr

Με προσκόμιση του εξοπλισμού στο χώρο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Εάν κάποιο πρόβλημα εξοπλισμού απαιτεί προσκόμιση του εξοπλισμού στο στο χώρο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, θα γίνεται με ευθύνη της σχολικής μονάδας αφού πρώτα γίνει καταγραφή στο http://helpdesk.plhnet.mysch.gr