Προσωπικό

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

  • Γκιούσας Δημήτρης
  • Παναγιωτόπουλος Σπύρος

 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΙΕΚ

  • Κυργιόπουλος Θεόφιλος
  • Παλαιογιάννης Γιώργος